Activity 1 - 50000 Hail Mary Prayer for Nigeria

41311/50000

Activity 2 - 50000 Hail Mary Prayer for North Korea

41479/50000

Activity 3 - 50000 Hail Mary Prayer for North Macedonia

42448/50000

Activity 4 - 50000 Hail Mary Prayer for Norway

11838/50000

Activity 5 - 50000 Hail Mary Prayer for Oman

11654/50000

Activity 6 - 50000 Hail Mary Prayer for Pakistan

11733/50000